577

DOLGU

Dolgu maddeleri, tüm dünyada botoks dışında kırışıklıkların düzeltilmesi, yüz şekillendirme ve yepyeni bir görüntü yapmak amacıyla en sık kullanılan ürünlerdir. En erken yaşlanma belirtisi olan organ deridir. Yaşla birlikte kuruluk, pörsüme, kırışıklıklar ile yaşlanma belirtileri gözle görülür hale gelir. Yaşlanma belirtileri ciltteki kollagen hyaraluronik asit ve elastin azalması ile oluşur. Güneş ışığı, sigara kullanımı, hava koşulları nedeniyle kırışıklık ve kabalaşma artar. Özellikle kasların kasılmasına bağlı kırışıklıklarda artış meydana gelir

Dolgular yüzü gençleştirme için kullanılan ama beceri isteyen uygulamalar olup dermal dolgu ürünün kalitesi uygulayanı anatomi bilgisi ile yüz güldüren sonuçlara ulaşılır.

Estetik ile uğraşan ve anatomi bilgisi iyi olan bir uzmanın yüzde dikkat ettiği ve gençleştirme için hastasına önereceği noktalar şunlardır:

 • Kaş çatma çizgileri
 • Marionet Çizgilenme
 • Yanak Düzleşmesi
 • Dudak İncelmesi
 • Ağız Köşelerinin Çökmesi
 • Çene Düzleşmesi
 • Dudak Çizgileri
 • Nazolabial Oluklar
 • Genişlemiş Menrntal Kırışıklıklar
 • Çene Çizgisi ve Mental Kırışıklık
Lokal Uygulanan Örnekler

Dolgu işlemleri sırasında uygulanan ürünler içinde hyraluronik asit ihtiva eden hazır enjektörlerin kullanımı kolay ve kullanıldıktan sonra kolayca düzeltilebilen yumuşak ürünlerdir.Dolgu işlemleri gerekli olursa hyraludinaze enzimi ile parçalanarak etkisi minimuma indirilir. Bazı ürünler serum fizyolojik ile de düzeltilebilir.

Dermal Dolgular

Uygulanan yere göre büyüklüğü değişen iğnenin giriş noktasının tespit ile işe başlanır. Dolgunun homogen ve eşit biçimde uygulanacak alana enjekte edilir. Dolgu yapılırken ve yapıldıktan sonra eşit dağılım ve cildin pürüzsüzlüğü kontrol edilir. Boşluk bulunursa ek dolgular ile dolma işlemi daha düzenli hale getirilir. Eğer pürüzler varsa bu pürüzler iki parmak arasında sıkıştırılır, kemik ile parmak arasına ya da parmak ile pamuklu çubuk arasına sıkılarak düzeltme işlemi yapılır.

Dermal dolguların yapılması sırasında gözlenebilen en önemli durumlar İğnen tıkanması ve damar içi veya fazla hacme bağlı damar hasarlanmasına bağlı oluşan doku nekrozudur.

Dermal Dolgu Teknikleri

Linear Yol: İğne uygulama alanından uygulayıcının istediği derinliğe kadar itilir ve piston itilerek o derinlikte dolgu ürünü bırakılır.

Yelpaze: İğne bir noktadan düşünülen derinliğe kadar devam ettirilir ve dolgu maddesi gereğince salıverilir. Sonra girilen noktaya kadar çıkılır. İğne çıkartılmadan başka bir yönde istenilen derinliğe gidilir ve dolgu maddesi boşaltılır. Bu şekilde yelpaze şeklinde dolgu maddesi verilir.

Katmanlandırma:  Güçlü yapılandırıcı kalsiyum hidroksilapatit gibi dermal dolgu ürünleri derin hacim kaybı düzeltilir. Bunun üzerine daha hafif dermal doku ürünleri enjekte edilir.

Çapraz Tarama: Dermal doku ürünlerinin dörtgen bir alana yerleştirmek amacıyla birden fazla iğne girişini kullanmaktır.

Depo: Kullanılacak dolgu maddelerinin hepsinin aynı anda tek iğne girişinden kullanılmasıdır. Bu teknik periostal dokunun üzerindeki uygulamalar için uygundur.

İşlem Sonra Bakım Ve Yönetim

İşlem sonrası şişlik ve morarmalar için 2-3 gün kadar buz pansumanları bakımda önemli araçtır. Hastalar uygulama alanda şişlikler geçinceye kadar sıcak uygulamaları, alkol tüketimi, güneş ışığı gibi faktörlerden uzak durmalıdır. Uyurken göğüs ve baş bölgesini biraz kaldırmalı ve boyun yastığı ya da yatak başını kaldırmak gibi koruyucu önlemleri almalıdır. Dermal dolgu uygulamaları ya da botoks uygulamaları işlemden hemen sonra sonuçlarınız görebileceğimiz uygulamalardır.

Uygulamadan 4 hafta sonra uygulayıcı hastasını kontrole çağırır. Kırışıklıklar, çizgilenmeler ve konturdaki düzelmelerin hangi boyutlarda yerleştiğine bakılır. Bu kontroldeki amaç gerekli olan düzenlemelerin yapılmasını sağlamaktır.

Dermal Dolgu Uygulamalarında Kontraendikasyonlar
 • Uygulama yapılacak bölgede enfeksiyoni
 • Gebelik ve Emzirme
 • Allerjisi Olanlar
 • Dolgu ürününe karşı alerji
 • Somdönemde isotretinoin kullanımı
 • Ciddi sikatris varlığı Kanama bozukluğu trombositopeni ya da antikuagülan kullanımı

Gibi durumlarda dermal dolgu yapılmamalıdır. Dermal dolgu yapılanlarda geçici morluklar ve şişme meydana gelebilir. Dolgu uygulamaları kullanılan ürünün kalitesine göre 3-12 ay süre ile tekrarlanacaktır. Dolgu uygulamasında anında düzelmelerin meydana gelmesi en büyük avantajdır. Artı Dermal dolgu uygulamalarında hasta seçimi çok önemlidir. Hastayı seçerken ve dermal dolguya karar verme durumlarını daha sonra anlatacağız ama önemli olan hastanın talepleri, beklentileri ve buna karşı bizim bu beklentilere ne derece yaklaşabileceğimiz anlatılmalıdır.  Hasta istese bile bizim açımızdan yapılmaması gereken şeyleri uygulamamız doğru bir yaklaşımdır.

Ayrıntılı Bir Anamnez
 • Kullandığı ilaçlar
 • Geçirdiği operasyonlar
 • Geçirdiği medikal estetik işlemler, rapor edilir ve bunların hepsi estetik 1 formu şeklinde düzenlenir. Her gelişte hasta kayıtları dikkatlice yeniden gözden geçirilir. İşleme başlamadan önce hastanın eline bir ayna verilerek uygulama öncelikleri tartışılmalı ve planlama yapılmalıdır.

Estetik Onam Formu doldurulur. Aşağıda belirttiğimiz bu formda hasta öncelikle tedavide istediği alanları, düzeltilmesi gereken yönleri açık ve net şekilde yazar. Estetik uzmanı hastanın istedikleri ile yapabileceği veya doğru tedavi yaklaşımını bu onam formunda olmamasına rağmen not olarak almalıdır. Geçirdiği hastalıklar alerjiler burada işaretlenir ve kendisi bu bilgilerin doğru olduğunu kabul ederek imza atar.

Bu dönemden sonra önerilen işlem, planlanan uyuşturma olası komplikasyonlar ve yan etkiler tartışılır ve hastanın aklındaki tüm sorunlar çözülmeye çalışılır. Bu sırada işlem öncesi resimler çekilir ve bu resimlerin kullanılması içinde onaylar alınır. İşlem sonrası çekilen resimler ile karşılaştırma yapılarak hastanın düşünceleri sorulur ve bu konuda notlar alınır.